Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 12. 4. 2021, vrtec ponovno začel delovati v polnem obsegu. Odprti bosta obe enoti vrtca, enota Dekani in enota Rižana.

Vrtec lahko obiskujejo le ZDRAVI otroci brez enega ali več naštetih simptomov, kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki. Če se pojavijo zgoraj napisani znaki, naj otrok ostane doma. Svetujemo vam, da se glede nadaljnjega ravnanja, obrnete na otrokovega pediatra.  

Delo v vrtcu bo potekalo v STALNIH MEHURČKIHposamezne igralnice se bodo odpirale in zapirale glede na ure prihoda in odhoda otrok, ki ste jih starši navedli že pred zaprtjem vrtca. V kolikor pride do spremembe in imate starši potrebo po drugačni uri prihoda otroka v vrtec ali njegovega odhoda domov, vas prosimo, da o tem obvestite otrokovo vzgojiteljico.

V nadaljevanju vas ponovno seznanjamo s protokolom za starše (glede vstopanja v vrtec in stikov z vrtcem) ter vas prosimo, da ga upoštevate.

  • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi. Ob vstopu v vrtec morate nositi zaščitno masko in si morate razkužiti roke (otrokom po navodilih NIJZ ne razkužujemo rok).
  • V območju in prostorih vrtca upoštevajte splošne preventivne ukrepe, in sicer ohranjajte potrebno medsebojno razdaljo (1,5 – 2 metra), izogibajte se pozdravljanju z dotikanjem, upoštevajte pravilno higieno kašljanja in kihanja.
  • V vrtec naj otroka pripelje eden od staršev oziroma oseba iz istega gospodinjstva.
  • Oblikovane bodo stalne skupine otrok. Otroci bodo od prihoda do odhoda v isti skupini, skupine se ne bodo mešale, združevale. Otroka vedno pripeljite in ga pridite iskat v matično igralnico in ob uri, ki ste jo starši navedli kot uro prihoda v vrtec oziroma odhoda domov. Posamezne igralnice se bodo namreč odpirale in zapirale glede na ure prihoda in odhoda, ki ste jih starši navedli.
  • Starši otroka pripeljite ob uri, ki ste jo navedli kot uro prihoda. Po vstopu se odpravite v garderobo svojega otroka, kjer se otrok preobuje. Pospremite ga do vrat igralnice, kjer ga prevzame strokovna delavka. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na hodnikih vrtca.
  • Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli kot uro odhoda. Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok. Strokovna delavka vam bo predala otroka. Otrok se v garderobi preobuje. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti. Čakanje in posedanje po garderobah vrtca je prepovedano.
  • Prepovedano je prinašanje hrane v vrtec pri prihodu otroka ali ob odhodu domov.
  • Prepovedano je prinašanje igrač ali knjigic od doma. Izjema so dude in ninice, ki jih ob prihodu izročite strokovni delavki.
  • Vstopanje v prostore vrtca za urejanje dokumentacije: Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e-pošte. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu ali e-pošti in pridite v vrtec ob dogovorjeni uri. Pri vstopu v vrtec morate nositi zaščitno masko in si razkužiti roke.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.