OBVESTILO O MOŽNOSTI PREMESTITVE V DRUGO ENOTO ALI VRTEC

Spoštovani starši,

v mesecu februarju 2022 bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za novo šolsko leto 2022/2023.

Če želite vašega že vključenega otroka v novem šolskem letu premestiti v drugo enoto ali v drugi vrtec, vas prosimo, da nam to sporočite najkasneje do 25. 1. 2022.

Obrazec se nahaja na spletni strani vrtca ali pri pomočnici ravnateljice za vrtec. Izpolnjen obrazec pošljete na upravo šole (Dekani 32, 6271 Dekani) ali skeniran na e-naslov janja.sopic@os-dekani.si.

Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi.

O tem, ali je vaši želji po premestitvi možno ugoditi, boste pisno obveščeni do 22. 2. 2022.

V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do predpisanega roka, ostane otrok v istem vrtcu oziroma enoti.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice za vrtec, go. Janjo Šopić, in sicer na tel. številko 05 62 09 213 ali na elektronski naslov janja.sopic@os-dekani.si.

Lep pozdrav.