Šolsko jedilnico je popestrilo sonce hvaležnosti, ki je nastalo v okviru projektne naloge Varnega in spodbudnega učnega okolja, ki poteka v našem zavodu.

Strokovni delavci šole in vrtca so v sonce zapisali zakaj so hvaležni, vsaka oddelčna skupnost in skupina v vrtcu pa je v svojem žarku razmišljala kaj je pomembno za pozitivno naravnano klimo.