Z 18. 5. 2022 je preklicano VIZ delo po modelu B (UL RS št. 69, z dne 17. 5. 2022). VIZ delo poteka tako kot pred epidemijo.