Bivanje v naravi je predvideno med 7. in 11. marcem 2022 v CŠOD Fara. Namenjeno je otrokom najstarejših skupin obeh enot vrtca, ki bodo septembra 2022 pričeli obiskovati osnovno šolo. Starši otroka prijavijo na dejavnost s prijavnico, ki jo prejmejo na roditeljskem sestanku v vrtcu.