Bivanje v naravi bo potekalo od 9. 2. do 12. 2. 2021 v CŠOD Fara. Namenjeno je otrokom najstarejših skupin obeh enot vrtca, ki bodo septembra 2021 pričeli obiskovati osnovno šolo. Starši otroka prijavijo na dejavnost s prijavnico, ki jo prejmejo na roditeljskem sestanku v vrtcu.