Strokovne delavke bodo pri načrtovanju vzgojnega dela izhajale iz otrokove razvojne stopnje, njegovih potreb in interesa. Delo bodo načrtovale ciljno in v skladu s Kurikulum za vrtce ter letnim delovnim načrtom skupine. Vzgojno delo bo vključevalo dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula, ki se vedno med seboj spretno prepletajo. Delo bo lahko potekala s celo skupino naenkrat, v manjših skupinicah ali tudi individualno, glede na potrebe otrok in naravo dejavnosti. V skladu s Kurikulom bo še naprej poudarek na učenju z igro in z lastno aktivnostjo.

V obeh enotah bodo strokovne delavke v igralnici še naprej uporabljale kotičke. Nekateri kotički bodo stalni, druge pa bodo oblikovale sproti glede na obravnavano temo in interes otrok. Vzgojno delo bo potekalo tako v notranjih prostorih vrtca kot tudi zunaj.

Poseben poudarek bodo strokovne delavke dale razvoju samostojnosti in krepitvi grobe in fine motorike.

Rdeča nit vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/2022:

V okviru načrtovane rdeče nit, strokovne delavke v vrtce povabijo sodelavce OŠ Dekani in zunanje goste, ki jim pomagajo pri izpeljavi dejavnosti in uresničevanju ciljev.

  • VRTEC DEKANI – »Prstek povej, kako se počutim«
  • VRTEC RIŽANA – »Istrski vrtiček«

5.2.2. Okvirni plan vzgojnega dela v šolskem letu 2021/2022 po mesecih:

MESECDEJAVNOSTI
SEPTEMBER• uvajalni mesec, medsebojno spoznavanje, navajanje otroka na dnevno rutino v vrtcu,
• dejavnosti, povezane z jesenjo.
OKTOBER• teden otroka,
• dejavnosti, povezane s požarno varnostjo (gasilci).
NOVEMBER• tradicionalni slovenski zajtrk, zdrava prehrana.
DECEMBER• dejavnosti, povezane z božično-novoletnimi prazniki.
JANUAR• dejavnosti, povezane z zimo.
FEBRUAR• kulturni teden (8. februar – slovenski kulturni praznik).
MAREC• dejavnosti, povezane z družino.
APRIL• dejavnosti, povezane s pomladjo.
MAJ• dejavnosti na prostem in v povezavi z naravo.
JUNIJ• dejavnosti, povezane s poletjem in morjem.
JULIJ, AVGUST• varstvo otrok v poletnih mesecih.