Dodatne dejavnosti, ki bi jih vodili zunanji izvajalci, se v tem šolskem letu, zaradi ukrepov v okviru epidemije koronavirusa, ne bodo izvajale.