DOKUMENTI

Publikacija vrtca
Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Hišni red enote vrtca

OBRAZCI

Vloga za sprejem otroka v vrtec
Sprememba programa
Uveljavljanje rezervacije za neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka
Uveljavljanje začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov
Obrazec za izpis otroka iz vrtca
Vloga za znižano plačilo vrtca
Izjava staršev za premestitev v drugo enoto