SKUPINA POLŽKI

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2022strokovni aktiv
Predstava v vrtcu december 2022strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2023 strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček celo šolsko leto strokovne delavke skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko leto strokovne delavke skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupin celo šolsko leto strokovne delavke skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Koper enkrat v šolskem letu strokovne delavke skupine
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjakapo dogovorustrokovni aktiv
Sodelovanje na natečajihcelo šolsko letostrokovni aktiv

SKUPINA ČEBELICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2022strokovni aktiv
Predstava v vrtcu december 2022strokovni aktiv
Pustno rajanje februar 2023strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk različnih ustanov v Dekanih po dogovorustrokovni delavci skupine
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjaka po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček celo šolsko leto strokovni delavci skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko leto strokovni delavci skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavci skupine
Ogled Svete jame na Socerbupomlad 2023strokovni delavci skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letustrokovni delavci skupine

SKUPINA PIKAPOLONICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2022strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2022strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2022strokovni aktiv
Udeležba na prireditvi >>CICIŽUR<<*pomlad 2023pomočnica ravnateljice
Predstava v Kopru ob občinskem prazniku*maj 2023strokovni delavki skupine
Obisk 1. razreda*maj ali junij 2023pomočnica ravnateljice
Obisk gasilcevpo dogovoru strokovni aktiv
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjakapo dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček (vključuje plavalni tečaj)*celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok (s starši) in
vzgojiteljic, ob različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na natečajihpo ponudbistrokovni delavki skupine
Sodelovanje na vaških prireditvahpo dogovorustrokovni aktiv
Gledališka ali športna dejavnost (dodatni program MOK)po dogovorustrokovni delavki skupine
Dejavnosti povezane z rdečo nitjo vrtcacelo šolsko letostrokovni aktiv

*dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 začeli obiskovati osnovno šolo

Prednostna naloga je >>Bonton<<