SKUPINA POLŽKI

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2021strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2021strokovni aktiv
Pustno rajanje1. marec 2022 strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekani po dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupin celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Koper enkrat v šolskem letu strokovni delavki skupine
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjakapo dogovorustrokovni aktiv
Nahrbtnik "ČUSTKO" v okviru rdeče niti vrtcacelo šolsko letostrokovni aktiv

SKUPINA ČEBELICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2021strokovni aktiv
Predstava v vrtcu december 2021strokovni aktiv
Pustno rajanje 1. marec 2022strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Koper večkrat v šolskem letu strokovni delavki skupine
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjaka po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na natečajih po ponudbi strokovni delavki skupine
Nahrbtnik "ČUSTKO" v okviru rdeče niti vrtcacelo šolsko letostrokovni aktiv

SKUPINA PIKAPOLONICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2021strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2021strokovni aktiv
Pustno rajanje1. marec 2022strokovni aktiv
Predstava v Kopru ob občinskem prazniku*maj 2022strokovni delavki skupine
Obisk 1. razreda*maj ali junij 2022pomočnik ravnatelja
Spoznavanje različnih reševalnih službpo dogovoru strokovni aktiv
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjakapo dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček (vključuje plavalni tečaj)*celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok (s starši) in
vzgojiteljic, ob različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na natečajihpo ponudbistrokovni delavki skupine
Sodelovanje na vaških prireditvahpo dogovorustrokovni aktiv
Gledališka ali športna dejavnost (dodatni program MOK)po dogovorustrokovni delavki skupine
Nahrbtnik "ČUSTKO" v okviru rdeče niti vrtcacelo šolsko letostrokovni aktiv

*dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 začeli obiskovati osnovno šolo