SKUPINA SOVICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2021 strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2021strokovni aktiv
Pustno rajanjemarec 2022strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupin celo šolsko letostrokovni delavki skupine

SKUPINA METULJI

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2021strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2021strokovni aktiv
Pustno rajanjemarec 2022strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekani po dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine

SKUPINA RIBICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2021strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2021strokovni aktiv
Pustno rajanjemarec 2022strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovne delavke skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovne delavke skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovne delavke skupine
Izletspomladistrokovne delavke skupine

SKUPINA MUCE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2021strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2021strokovni aktiv
Pustno rajanjemarec 2022strokovni aktiv
Udeležba na prireditvi »CICIŽUR«*pomlad 2022pomočnik ravnatelja
Predstava v Kopru ob občinskem prazniku*maj 2022strokovni delavki skupine
Obisk 1. razreda*maj ali junij 2022pomočnik ravnatelja
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekani po dogovoru strokovni aktiv
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Športni program Mali sonček (vključuje plavalni tečaj)*celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na vaških prireditvahpo dogovorustrokovni delavki skupine

*dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 začeli obiskovati osnovno šolo