SKUPINA SOVICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2022strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2022strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2023strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovne delavke skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupin celo šolsko letostrokovne delavke skupine
Dejavnosti vezane na rdečo nit vrtcacelo šolsko letostrokovne delavke skupine
Delavnice s starimi staršipomlad 2023strokovne delavke skupine
Delavnice z društvom Tačke pomagačkepo dogovorustrokovne delavke skupine

SKUPINA METULJI

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2022strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2022strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2023strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekani po dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovne delavke skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovne delavke skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovne delavke skupine
Delavnice s starimi staršipomlad 2023strokovne delavke skupine
Delavnica z društvom Tačke pomagačkepo dogovorustrokovne delavke skupine
Obeležitev Svetovnega dneva čebelmaj 2023strokovne delavke skupine
Dejavnosti vezane na rdečo nit vrtcacelo šolsko letostrokovne delavke skupine

SKUPINA RIBICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2022strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2022strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2023strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekanipo dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovne delavke skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovne delavke skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovne delavke skupine
Delavnice s starimi staršipomlad 2023strokovne delavke skupine
Delavnica z društvom Tačke pomagačke po dogovorustrokovne delavke skupine
Obeležitev Svetovnega dneva čebelmaj 2023strokovne delavke skupine
Dejavnosti vezane na rdečo nit vrtcacelo šolsko letostrokovne delavke skupine

SKUPINA MUCE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2022strokovni aktiv
Predstava v vrtcudecember 2022strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2023strokovni aktiv
Udeležba na prireditvi »CICIŽUR«*pomlad 2023pomočnica ravnateljice
Predstava v Kopru ob občinskem prazniku*maj 2023strokovne delavke skupine
Obisk 1. razreda*maj ali junij 2023pomočnica ravnateljice
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z OŠ Dekani po dogovoru strokovni aktiv
Delavnica z društvom Tačke pomagačkepo dogovorustrokovne delavke skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Športni program Mali sonček (vključuje plavalni tečaj)*celo šolsko letostrokovne delavke skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovne delavke skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovne delavke skupine
Sodelovanje na vaških prireditvahpo dogovorustrokovne delavke skupine
Obisk kmetijepomlad 2023strokovne delavke skupine
Dejavnosti vezane na rdečo nit vrtcacelo šolsko letostrokovne delavke skupine
Delavnice s starimi staršipomlad 2023strokovne delavke skupine

*dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 začeli obiskovati osnovno šolo

Prednostna naloga vrtca bo >>Bonton<<