V skupini Ribice Vrtca Rižana bo potekala interesna dejavnosti:

  • »Pravljične poti Slovenije«, v okviru katere bi se v šolskem letu organizirali okvirno trije planinski izleti, ki bi jih vodili strokovni delavki skupine Melita Mittendorfer in Vesna Nikolić.

Obogatitvene dejavnosti in ostale dejavnosti bodo strokovne delavke organizirale tudi glede na pobude in po dogovoru s starši ter glede na ponudbe, ki jih bodo dobile tekom leta.