Poročilo o delu Šolskega sklada Osnovne šole Dekani v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020